BRIEVEN REDIGEREN/HERSCHRIJVEN

Er zijn veel soorten brieven: persoonlijke en zakelijke brieven.

Een zakelijke brief is afstandelijker en bij sollicitatiebrieven is het belangrijk dat jouw brief er uit springt.
Gaat het om een persoonlijke brief, dan is de toon misschien wel het belangrijkste element om de boodschap goed over te kunnen brengen.
Maar in beide gevallen geldt, dat het slordig oogt als er fouten in zitten.

Ik kijk na op fouten, en of het prettig leesbaar is.
Als het te langdradig is, kort ik het in, en in geval van een zakelijke brief, let ik erop of alle belangrijke informatie vermeld wordt.

MEER INFO Voor meer informatie: info@manukokoi.nl